BLEFARİT NEDİR?

Blefarit, sıklığı giderek artan, kirpik folikülü, sebase ve apokrin bezlerde ortaya çıkan, göz kapağının inflamasyonuyla karakterize göz hastalığıdır. Etiyoloji ve patofizyolojisi kompleks olup çevresel faktörler, sistemik hastalıklar, bakteri, virüs ve parazit gibi enfeksiyöz ajanlarla ilişkisi vardır. Parazitlerden Demodex folliculorum (demodeks) blefarit oluşumu ve gelişmesi için önemli bir etkendir 1-3.

Oküler yüzey inflamasyonu blefaritli hastalarda ortak bir bulgudur. Gözyaşı kuruluğu, kaşıntı, kızarıklık, yanma, batma hissi, bulanık görme, kirpiklerde kabuklanma görülür. Bu semptomlar Demodex brevis varlığında daha agresif ortaya çıkar ve bu blefarit türü konvansiyonel tedavilere dirençlidir. Ayrıca demodekse bağlı blefaritte, demodeksten bağımsız blefarite kıyasla, inflamatuvar bazı sitokin ve kemokinlerin düzeyleri artış göstermektedir. Kirpik diplerinde görülen silindirik kepeklenmeler demodeks blefariti için patognomoniktir. Kirpik örneklemesi ve bunun mikroskop altında incelenmesiyle kirpiklerde parazitin gösterilmesi kesin tanı koydurucudur 4-7.

DEMODEKS

Bir ektoparazit olan demodeks insanlarda en sık görülen parazittir. Demodeksin görülme sıklığı ile insan yaşı arasında sıkı bir ilişki vardır. Demodeks yerleşimi oküler yüzey inflamasyonunda sık, fakat gözden kaçırılabilen bir durumdur. Göz çevresi ve kirpiklerin, anatomik özellikleri nedeniyle, rutin temizlenmeleri zordur. İyi temizlenmeyen göz çevresi ve kirpikler, bir çeşit “mite” olan demodeks parazitinin gelişimi ve yayılması için uygun ortam oluşturur. İnsanda tanımlanmış olan iki türden Demodex folliculorum longus sıklıkla kirpik foliküllerine yerleşirken, Demodex folliculorum brevis ise sebase bezlerin derinlerine ve meibomian bezlerine yerleşmektedir 3-6.

BLEFARİT TEDAVİSİ VE GÜNLÜK GÖZ BAKIMI

Blefaritte başarılı tedaviye ulaşmak için gözkapağı temizliği ve hijyeni çok önemlidir. Ardından genellikle topikal uygulanan antibiyotik ve/veya steroidli ilaçlar verilir. Hijyenin etkili olabilmesi için sadece su yeterli değildir. Hijyen için ilk adım uygun bir temizleme ürününü göz kapağı ve çevresine parmak uçları ile nazikçe uygulayarak yıkama işlemi yapılmasıdır. Gözkapağı hijyeni için 1 yıl boyunca bebek şampuanı ile kirpik temizlemesinden sonra bile, hastaların %50’sinde demodeks yerleşimi saptanabilmektedir. İn vitro çalışmalarda, demodeksin birçok antiseptik solüsyona dirençli olduğu; fakat “Tea Tree Oil” (Çay Ağacı Yağı; TTO)’a karşı konsantrasyon bağımlı olarak hassas olduğu gösterilmiştir. TTO oküler demodeksin eradikasyonu için son yıllarda en çok tercih edilen bir etken maddedir 1,3,7.

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon
Best viewed with  Firefox and Chrome
Long-Age Health Consulting Ltd
Prof. Aziz Sancar Cad. (Eski Abdullah Cevdet Sk.) No:39/10 Çankaya Ankara
Tel: 90 312 442 5514 info@longagehealth.com
www.blefarex.com - www.longagehealth.com